YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 19 trang 86 SBT Sinh học 11

Giải bài 19 tr 86 sách BT Sinh lớp 11

Trẻ em chậm lớn hoặc ngừng lớn, chịu lạnh kém, não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp là do cơ thể không có đủ hoocmôn

A. sinh trưởng.                                                       B. tirôxin.

C. ơstrôgen.                                                            D. testostêrôn.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19

  • Trẻ em chậm lớn hoặc ngừng lớn, chịu lạnh kém, não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp là do cơ thể không có đủ hoocmon tirôxin.

⇒ Đáp án: B

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 86 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF