YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10 trang 85 SBT Sinh học 11

Giải bài 10 tr 85 sách BT Sinh lớp 11

Ở động vật, hoocmôn sinh trưởng được tiết ra từ

A. tuyến yên.

B. buồng trứng.

C. tuyến giáp.

D. tinh hoàn.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

 
 
  • Ở động vật, hoocmôn sinh trưởng được tiết ra từ tuyến yên.

⇒ Đáp án: A

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 85 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1