YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Dùng một chiếc kim nhọn châm vào thân con thuỷ tức, con thuỷ tức sẽ co toàn thân lại đê tránh kích thích. Bộ phận phân tích và tổng hợp của cảm ứng trên là:

  • A. Tế bào cám giác
  • B. Lưới thần kinh
  • C. Kim nhọn
  • D. Tế bào mô bì cơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dùng một chiếc kim nhọn châm vào thân con thuỷ tức, con thuỷ tức sẽ co toàn thân lại đê tránh kích thích. Bộ phận phân tích và tổng hợp của cảm ứng trên là lưới thần kinh.

  → Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 24114

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON