ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 7 trang 65 SBT Sinh học 11

Giải bài 7 tr 65 sách BT Sinh lớp 11

Trong các sinh vật sau, loại nào có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch?

A. Giun đất, bọ ngựa, cánh cam.

B. Sứa, san hô, hải quỳ.

C. Cá, ếch, thằn lằn.

D. Trùng roi, trùng amip.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 
  • Giun đất, bọ ngựa, cánh cam có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.

⇒ Đáp án: A

 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 65 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1