ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 64 SBT Sinh học 11

Giải bài 3 tr 64 sách BT Sinh lớp 11.

Hệ thần kinh dạng ống gồm có

A. thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên.

B. não bộ và dây thần kinh não.

C. tuỷ sống và.dây thần kinh tuỷ.

D. não bộ và tuỷ sống.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 
  • Hệ thần kinh dạng ống gồm có thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên.

⇒ Đáp án: A

 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 64 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1