ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 8 trang 65 SBT Sinh học 11

Giải bài 8 tr 65 sách BT Sinh lớp 11

Ở thuỷ tức, khi bị kích thích tại một điểm trên cơ thể thì

A. một phần cơ thể phán ứng.

B. toàn cơ thế phản ứng.

C. chỉ điểm đó phán ứng.

D. phần tua phán ứng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

 
 
  • Ở thuỷ tức, khi bị kích thích tại một điểm trên cơ thể thì toàn cơ thế phản ứng.

⇒ Đáp án: B

 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 65 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1