YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cảm ứng ở động vật là:

  • A. Phản xạ có điều kiện
  • B. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại kích thích bên ngoài hoặc bên trong cơ thể
  • C. Phản xạ không điều kiện
  • D. Khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích từ môi trường sống đảm báo cho sinh vật tồn tại và phát triển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cảm ứng ở động vật là khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích từ môi trường sống đảm báo cho sinh vật tồn tại và phát triển. 

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 24113

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF