YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch so với động vật có hệ thần kinh dạng lưới:

  • A. Phản ứng chính xác hơn nhưng tiêu tốn nhiều năng lượng hơn
  • B. Phản ứng chính xác hơn và tiêu tốn ít năng lượng hơn
  • C. Phản ứng không chính xác bằng nhưng tiêu tốn ít năng lượng hơn
  • D. Phản ứng không chính xác bằng và tiêu tốn nhiều năng lượng hơn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch so với động vật có hệ thần kinh dạng lưới thì có phản ứng không chính xác bằng và tiêu tốn nhiều năng lượng hơn.

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 24112

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON