YOMEDIA

Bài tập 3 trang 110 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 tr 110 sách GK Sinh lớp 11

Kể tên bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận phân tích tổng hợp thông tin và bộ phận thực hiện của cung phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Cung phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch gồm:

 • Bộ phận tiếp nhận kích thích là các giác quan.
 • Bộ phận phân tích tổng hợp thông tin là hạch não.
 • Bộ phận thực hiện là cơ.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 110 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Vũ Hải Yến
  • Nêu đăc điểm tính cảm ứng ở động vật đa bào, thực vật và động vật đơn bào.
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  1: So với cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch, cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới có đặc điểm:
  A: Kém chính xác, Tiêu tốn nhiều năng lượng
  B: Chính xác hơn , tiết kiệm năng lượng
  C: Chậm,chính xác, tốn nhiều năng lượng
  D: Nhanh, Tốn ít năng lượng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA