YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 110 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 tr 110 sách GK Sinh lớp 11

Kể tên bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận phân tích tổng hợp thông tin và bộ phận thực hiện của cung phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

Cung phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch gồm:

  • Bộ phận tiếp nhận kích thích là các giác quan.
  • Bộ phận phân tích tổng hợp thông tin là hạch não.
  • Bộ phận thực hiện là cơ.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 110 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON