ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 110 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 tr 110 sách GK Sinh lớp 11

Cảm ứng là gì? Cho một vài ví dụ về cảm ứng.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Cảm ứng là khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích từ môi trường sống đảm bảo cho sinh vật tồn tại và phát triển.

Ví dụ: Trùng giày bơi tới chỗ có nhiều ôxi. Trùng biến hình thu chân giả để tránh ánh sáng chói.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 110 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Hoai Hoai

  A. Diễn ra ngang bằng

  B. Diễn ra nhanh hơn.

  C. Diễn ra chậm hơn một chút.

  D. Diễn ra chậm hơn nhiều.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Thanh Hà

  A. Hải quỳ, đỉa, nhện, ốc.

  B. San hô, tôm, ốc.

  C. Thuỷ tức, san hô, hải quỳ.

  D. Thuỷ tức, giun đất, tằm, châu chấu. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  A. Bộ phận tiếp nhận kích thích → Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin → Bộ phận phản hồi thông tin.

  B. Bộ phận tiếp nhận kích thích → Bộ phận thực hiện phản ứng → Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin → Bộ phận phản hồi thông tin.

  C. Bộ phận tiếp nhận kích thích → Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin → Bộ phận thực hiện phản ứng.

  D. Bộ phận trả lời kích thích → Bộ phận tiếp nhận kích thích → Bộ phận thực hiện phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1