YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 110 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 tr 110 sách GK Sinh lớp 11

Cảm ứng là gì? Cho một vài ví dụ về cảm ứng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Cảm ứng là khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích từ môi trường sống đảm bảo cho sinh vật tồn tại và phát triển.

Ví dụ: Trùng giày bơi tới chỗ có nhiều ôxi. Trùng biến hình thu chân giả để tránh ánh sáng chói.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 110 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF