YOMEDIA
ZUNIA12

Giải bài 28.3 trang 85 SBT Sinh học 10 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải bài 28.3 trang 85 SBT Sinh học 10 Chân trời sáng tạo

Những biểu hiện nào sau đây chứng tỏ kết quả làm sữa chua đã thành công?

(1) Sữa chua đông tụ lại;            (2) Có màu trắng sữa;                (3) Sủi bọt;

(4) Có vị chua nhẹ;                    (5) Có màu vàng ngà;

A. (1), (2), (4).                                               B. (1), (2), (5).

C. (1), (3), (5).                                               D. (3), (4), (5).

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương pháp giải:

Sữa chua thành phẩn có màu trắng sữa, mịn, sệt, có mùi thơn của sữa và vị chua nhẹ.

Lời giải chi tiết:

Đáp án A.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 28.3 trang 85 SBT Sinh học 10 Chân trời sáng tạo - CTST HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON