YOMEDIA
NONE

Giải bài 28.3 trang 85 SBT Sinh học 10 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải bài 28.3 trang 85 SBT Sinh học 10 Chân trời sáng tạo

Những biểu hiện nào sau đây chứng tỏ kết quả làm sữa chua đã thành công?

(1) Sữa chua đông tụ lại;            (2) Có màu trắng sữa;                (3) Sủi bọt;

(4) Có vị chua nhẹ;                    (5) Có màu vàng ngà;

A. (1), (2), (4).                                               B. (1), (2), (5).

C. (1), (3), (5).                                               D. (3), (4), (5).

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương pháp giải:

Sữa chua thành phẩn có màu trắng sữa, mịn, sệt, có mùi thơn của sữa và vị chua nhẹ.

Lời giải chi tiết:

Đáp án A.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 28.3 trang 85 SBT Sinh học 10 Chân trời sáng tạo - CTST HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON