YOMEDIA
ZUNIA12

Giải bài 28.18 trang 87 SBT Sinh học 10 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải bài 28.18 trang 87 SBT Sinh học 10 Chân trời sáng tạo

Hãy lập dự án “Kinh doanh sản phẩm lên men” để quyên góp tiền ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương pháp giải:

Muốn lập dự án em cần lên kết hoạch có các bước:

-        Mục tiêu của dự án là gì?

-        Em muốn làm gì trong dự án này?

-        Kế hoạch thực hiêện dự án của em như thế nào?

-        Báo cáo kết quả dự án.

-        Rút kinh nghiệm.

Lời giải chi tiết:

- Mục tiêu dự án:

+ Sản xuất được sản phẩm lên men, đảm bảo chất lượng an toàn.

+ Bán được các sản phẩm lên men để lấy tiền ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

- Nội dung dự án:

+ Lựa chọn các sản phẩm lên men và xây dựng quy trình sản xuất.

+ Chuẩn bị: nguyên vật liệu, kinh phí thực hiện.

+ Tiến hành sản xuất sản phẩm lên men.

+ Quảng bá sản phẩm.

+ Bán sản phẩm.

+ Sử dung tiền lời để tặng các hoàn cảnh khó khăn.

- Kế hoạch thực hiện dự án: nội dung, phương pháp tiến hành, người phụ trách.

- Báo cáo kết quả dự án: sản phẩm lên men; số tiền bán được, tiền lời; danh sách và số tiền hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

- Rút kinh nghiệm: Lựa chọn sản phẩm kinh doanh đã phù hợp chưa? Chiến dịch quảng cáo và bán hàng đã phù hợp chưa? Làm thế nào để bán được nhiều sản phẩm và hỗ trợ được nhiều hoàn cảnh khó khăn?

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 28.18 trang 87 SBT Sinh học 10 Chân trời sáng tạo - CTST HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON