YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 75 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 tr 75 sách GK Sinh lớp 10

Chu kì tế bào gồm những giai đoạn nào? Nêu ý nghĩa của việc điều hòa chu kì tế bào?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

  • Chu kì tế bào là trình tự các giai đoạn mà tế bào cần phải trải qua trong khoảng thời gian giữa hai lần phân bào. Trình tự này bao gồm hai giai đoạn được gọi là kì trung gian và các kì của nguyên phân. Kì trung gian chiếm phần lớn chu kì tế bào.
  • Ý nghĩa của điều hòa chu kì tế bào: Trong cơ thể đa bào như con người, sự phối hợp giữa các tế bào là đặc biệt cần thiết để duy trì sự tồn tại bình thường của cơ thể. Vì vậy, sự phân chia tế bào cũng phải được điều hòa một cách chặt chẽ nếu không sẽ gay ra những hậu quả khôn lường.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 75 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 2 trang 75 SGK Sinh học 10

Bài tập 3 trang 75 SGK Sinh học 10

Bài tập 4 trang 75 SGK Sinh học 10

Bài tập 1 trang 106 SBT Sinh học 10

Bài tập 2 trang 107 SBT Sinh học 10

Bài tập 3 trang 107 SBT Sinh học 10

Bài tập 4 trang 107 SBT Sinh học 10

Bài tập 5 trang 108 SBT Sinh học 10

Bài tập 6 trang 108 SBT Sinh học 10

Bài tập 7 trang 109 SBT Sinh học 10

Bài tập 8 trang 109 SBT Sinh học 10

Bài tập 9 trang 109 SBT Sinh học 10

Bài tập 10 trang 110 SBT Sinh học 10

Bài tập 1 trang 117 SBT Sinh học 10

Bài tập 2 trang 117 SBT Sinh học 10

Bài tập 3 trang 117 SBT Sinh học 10

Bài tập 4 trang 117 SBT Sinh học 10

Bài tập 5 trang 117 SBT Sinh học 10

Bài tập 6 trang 117 SBT Sinh học 10

Bài tập 7 trang 117 SBT Sinh học 10

Bài tập 8 trang 118 SBT Sinh học 10

Bài tập 1 trang 119 SBT Sinh học 10

Bài tập 2 trang 120 SBT Sinh học 10

Bài tập 3 trang 120 SBT Sinh học 10

Bài tập 4 trang 120 SBT Sinh học 10

Bài tập 5 trang 120 SBT Sinh học 10

Bài tập 6 trang 120 SBT Sinh học 10

Bài tập 9 trang 121 SBT Sinh học 10

Bài tập 10 trang 121 SBT Sinh học 10

Bài tập 11 trang 121 SBT Sinh học 10

Bài tập 12 trang 122 SBT Sinh học 10

Bài tập 13 trang 122 SBT Sinh học 10

Bài tập 14 trang 122 SBT Sinh học 10

Bài tập 15 trang 122 SBT Sinh học 10

Bài tập 23 trang 124 SBT Sinh học 10

Bài tập 26 trang 125 SBT Sinh học 10

Bài tập 27 trang 125 SBT Sinh học 10

Bài tập 28 trang 126 SBT Sinh học 10

Bài tập 1 trang 94 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 2 trang 94 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3 trang 94 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 4 trang 94 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 1 trang 99 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 2 trang 99 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3 trang 99 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 4 trang 99 SGK Sinh học 10 NC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON