YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 75 SGK Sinh học 10

Giải bài 3 tr 75 sách GK Sinh lớp 10

Điều gì xảy ra nếu ở kì giữa của nguyên phân, các thoi vô sắc bị phá hủy?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Trong phân bào, các NST trượt trên thoi vô sắc (thoi phân bào) về 2 cực của tế bào. Nếu thoi vô sắc bị phá hủy thì các NST này sẽ không tiến về 2 cực trong khi bộ NST đã nhân đôi, các bào quan và tế bào chất đều nhân lên gấp 2 về số lượng. Tế bào này tạo ra một tế bào bị đột biến tạo thành thể tứ bội (từ 2n → 4n) tế bào trong trường hợp này sẽ to hơn so với tế bào bình thường và một tế bào không chứa NST nào.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 75 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 75 SGK Sinh học 10

Bài tập 2 trang 75 SGK Sinh học 10

Bài tập 4 trang 75 SGK Sinh học 10

Bài tập 1 trang 106 SBT Sinh học 10

Bài tập 2 trang 107 SBT Sinh học 10

Bài tập 3 trang 107 SBT Sinh học 10

Bài tập 4 trang 107 SBT Sinh học 10

Bài tập 5 trang 108 SBT Sinh học 10

Bài tập 6 trang 108 SBT Sinh học 10

Bài tập 7 trang 109 SBT Sinh học 10

Bài tập 8 trang 109 SBT Sinh học 10

Bài tập 9 trang 109 SBT Sinh học 10

Bài tập 10 trang 110 SBT Sinh học 10

Bài tập 1 trang 117 SBT Sinh học 10

Bài tập 2 trang 117 SBT Sinh học 10

Bài tập 3 trang 117 SBT Sinh học 10

Bài tập 4 trang 117 SBT Sinh học 10

Bài tập 5 trang 117 SBT Sinh học 10

Bài tập 6 trang 117 SBT Sinh học 10

Bài tập 7 trang 117 SBT Sinh học 10

Bài tập 8 trang 118 SBT Sinh học 10

Bài tập 1 trang 119 SBT Sinh học 10

Bài tập 2 trang 120 SBT Sinh học 10

Bài tập 3 trang 120 SBT Sinh học 10

Bài tập 4 trang 120 SBT Sinh học 10

Bài tập 5 trang 120 SBT Sinh học 10

Bài tập 6 trang 120 SBT Sinh học 10

Bài tập 9 trang 121 SBT Sinh học 10

Bài tập 10 trang 121 SBT Sinh học 10

Bài tập 11 trang 121 SBT Sinh học 10

Bài tập 12 trang 122 SBT Sinh học 10

Bài tập 13 trang 122 SBT Sinh học 10

Bài tập 14 trang 122 SBT Sinh học 10

Bài tập 15 trang 122 SBT Sinh học 10

Bài tập 23 trang 124 SBT Sinh học 10

Bài tập 26 trang 125 SBT Sinh học 10

Bài tập 27 trang 125 SBT Sinh học 10

Bài tập 28 trang 126 SBT Sinh học 10

Bài tập 1 trang 94 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 2 trang 94 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3 trang 94 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 4 trang 94 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 1 trang 99 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 2 trang 99 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3 trang 99 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 4 trang 99 SGK Sinh học 10 NC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON