YOMEDIA

Bài tập 3 trang 75 SGK Sinh học 10

Giải bài 3 tr 75 sách GK Sinh lớp 10

Điều gì xảy ra nếu ở kì giữa của nguyên phân, các thoi vô sắc bị phá hủy?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Trong phân bào, các NST trượt trên thoi vô sắc (thoi phân bào) về 2 cực của tế bào. Nếu thoi vô sắc bị phá hủy thì các NST này sẽ không tiến về 2 cực trong khi bộ NST đã nhân đôi, các bào quan và tế bào chất đều nhân lên gấp 2 về số lượng. Tế bào này tạo ra một tế bào bị đột biến tạo thành thể tứ bội (từ 2n → 4n) tế bào trong trường hợp này sẽ to hơn so với tế bào bình thường và một tế bào không chứa NST nào.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 75 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>