ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 75 SGK Sinh học 10

Giải bài 4 tr 75 sách GK Sinh lớp 10

Nêu ý nghĩa của nguyên phân?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Ý nghĩa của nguyên phân:

  • Ý nghĩa sinh học:

    • Cấp độ tế bào: Là phương thức sinh sản của tế bào.

    • Cấp độ cơ thể: Giúp cơ thể sinh trưởng, phát triển, giúp tái sinh mô, cơ quan tổn thương, là cơ sở của sinh sản vô tính

  • Ý nghĩa thực tiễn:

    • Là cơ sở khoa học cho công nghệ nuôi cấy mô và nuôi cấy tế bào gốc.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 75 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1