ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 18 Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 18 về Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (9 câu):

  • A. Quá trình phân bào 
  • B. Phát triển tế bào 
  • C. Chu kỳ tế bào
  • D. Phân chia tế bào 
  • A. Thời gian giữa hai lần nguyên phân liên tiếp
  • B. Thời gian kì trung gian 
  • C. Thời gian của quá trình nguyên phân 
  • D. Thời gian của các quá trình chính thức trong một lần nguyên phân 
   
   
  • A. Kì cuối 
  • B. Kỳ đầu 
  • C. Kỳ giữa 
  • D. Kỳ trung gian 
  • A. 1 pha 
  • B. 3 pha 
  • C. 2 pha 
  • D. 4 pha 
  • A. Sự tổng hợp thêm tế bào chất và bào quan 
  • B. Trung thể tự nhân đôi 
  • C. ADN tự nhân đôi 
  • D. Nhiễm sắc thể tự nhân đôi 
 • Câu 6:

  Khi nói về chu kì tể bào, phát biểu nào sau đây là sai?

  • A. Mọi quá trình phân bào đều diễn ra theo chu kì tế bào.
  • B. Chu ki tế bào luôn gắn với quá trình nguvên phân
  • C. Ở phôi, thời gian cùa một chu kì tế bào rất ngắn.
  • D. Trong chu kì tế bào, pha G| thường có thời gian dài nhất.
 • Câu 7:

  Trong quá trình phân chia tế bào chất, hoạt động chỉ xảy ra ở tế bào thực vật mà không có ở tế bào động vật là:

  • A. Hình thành vách ngăn ở giữa tế bào.
  • B. Màng nhân xuất hiện bao lấy NST
  • C.  NST nhả xoắn cực đại.
  • D. Thoi tơ vô sắc biến mất.
 • Câu 8:

  Kì trung gian được gọi là thời kì sinh trưởng của tế bào bởi vì:

  • A. Kì này nằm trung gian giữa hai lần phân bào.
  • B. Nó diễn ra sự nhân đôi của NST và trung thể.
  • C. Nó diễn ra quá trình sinh tổng hợp các chất, các bào quan.
  • D. Nó là giai đoạn chuẩn bị cho quá trình phân chia của tế bào.
 • Câu 9:

  Đối với cơ thể đơn bào, nguyên phân có ý nghĩa

  • A. giúp cơ thể lớn lên.
  • B. giúp cơ thê sinh sản.
  • C. giúp cơ thể vận động. 
  • D. giúp thực hiện chu kì tế bào.
 

 

 

YOMEDIA
1=>1