YOMEDIA
NONE

Sinh học 10 Bài 33: Ôn tập phần sinh học vi sinh vật


Trong bài này các em tổng hợp lại các kiến thức về phần sinh học vi sinh vật bao gồm: các đặc trưng sống của vi sinh vật, các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật, hệ thống kiến thức về virut.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Chuyển hoá vật chất và năng lượng

Sơ đồ chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Sơ đồ chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

1.2. Sinh trưởng của vi sinh vật

Đường cong sinh trưởng của quần thể sinh vật nuôi cấy trong môi trường không liên tục

Đồ thị sinh trưởng của quần thể vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy không liên tục

1.3. Sinh sản của vi sinh vật

Sinh sản ở vi sinh vật

 

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật

các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật

1.5. Virut

a. Cấu trúc của virut

Sơ đồ tư duy về cấu trúc của virut

b. Chu trình nhân lên của virut trong tế bào chủ

Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

c. Miễn dịch

Hệ thống miễn dịch của cơ thể

2. Luyện tập Bài 33 Sinh học 10

Sau khi học xong bài các em cần:

  • Tổng hợp được các kiến thức căn bản trong phần sinh học vi sinh vật
  • Hệ thống và giải thích được logic vị trí và đặc điểm của phần vi sinh vật năm trong chương trình học sinh học 10.
  • Tổng kết được toàn bộ kiến thức sinh học 10

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 33 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé! 

2.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Sinh học 10 Bài 33 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 129 SGK Sinh học 10

Bài tập 3 trang 129 SGK Sinh học 10

Bài tập 1 trang 130 SGK Sinh học 10

Bài tập 2 trang 130 SGK Sinh học 10

Bài tập 1 trang 130 SGK Sinh học 10

Bài tập 2 trang 130 SGK Sinh học 10

Bài tập 1 trang 130 SGK Sinh học 10

Bài tập 2 trang 130 SGK Sinh học 10

Bài tập 1 trang 131 SGK Sinh học 10

Bài tập 2 trang 131 SGK Sinh học 10

Bài tập 3 trang 131 SGK Sinh học 10

Bài tập 4 trang 131 SGK Sinh học 10

Bài tập 1 trang 162 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 2 trang 162 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3 trang 162 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 4 trang 162 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 5 trang 162 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 6 trang 163 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 7 trang 163 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 8 trang 163 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 9 trang 163 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 10 trang 163 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 11 trang 163 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 12 trang 163 SGK Sinh học 10 NC

3. Hỏi đáp Bài 33 Chương 3 Sinh học 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Sinh học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF