YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 131 SGK Sinh học 10

Giải bài 2 tr 131 sách GK Sinh lớp 10

Tìm nội dung thích hợp để điền vào ô trống hoàn thiện bảng sau:

TT   Virus Loại axit nucleic Vỏ capsit có đối xứng Có màng bọc ngoài vỏ capsit Vật chủ Phương thức lan truyền
1 HIV ARN (một mạch, hai phân tử)        
2 Virus khảm thuốc lá (Tobamo virus) ARN (một mạch)        
3 Phago T2 ADN (hai mạch)        
4 Virus cúm (influenza virus) ARN (một mạch)        
ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

TT   Virus Loại axit nucleic Vỏ capsit có đối xứng Có màng bọc ngoài vỏ capsit Vật chủ Phương thức lan truyền
1 HIV ARN (một mạch, hai phân tử) Khối Người Qua máu...
2 Virus khảm thuốc lá (Tobamo virus) ARN (một mạch) Xoắn Không có Cây thuốc lá Chủ yếu do động vật thích đốt
3 Phago T2 ADN (hai mạch) Phức hợp Không có E.coli Qua dịch nhiễm phago
4 Virus cúm (influenza virus) ARN (một mạch) Xoắn Người Chủ yếu qua sol khi (hắt hơi, thở...)

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 131 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON