ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10 trang 163 SGK Sinh học 10 NC

Giải bài 10 tr 163 sách GK Sinh lớp 10 NC

Sự hình thành ADN và prôtêin của phagơ diễn ra ở giai đoạn nào?

a) Giai đoạn hấp phụ

b) Giai đoạn xâm nhập

c) Giai đoạn tổng hợp

d) Giai đoạn lắp ráp

e) Giai đoạn phóng thích 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

 
 

Sự hình thành ADN và prôtêin của phagơ diễn ra ở giai đoạn tổng hợp.

⇒ Đáp án: C

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 163 SGK Sinh học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1