YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 131 SGK Sinh học 10

Giải bài 3 tr 131 sách GK Sinh lớp 10

Cho sơ đồ sau:

bài 3 SGK Sinh học 10 trang 131

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

Ví dụ minh hoạ:

(1): Miễn dịch thể dịch: các kháng thể (Ig) dịch chuyển trong thể dịch hoặc nằm trên màng sinh chất của tế bào limpho.

(2): Miễn dịch tế bào: nhờ các tế bào thực bào, các tế bào tìm diệt...

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 131 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON