YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 129 SGK Sinh học 10

Giải bài 3 tr 129 sách GK Sinh lớp 10

Tìm nội dung thích hợp điền vào ô trống hoàn thiện bảng sau:

TT   Kiểu hô hấp hay kiểu lên men Chất nhận electron Sản phẩm khử Ví dụ nhóm vi sinh vật
1 Hiếu khí O2 H2O  
2 Kị khí NO3- NO2-, N2O, N2  
SO42- H2S  
CO2 CH4  
3 Lên men Chất hữu cơ ví dụ    
- axetal dehit - êtanol  
- axit pỉuvic - axit lactic  
ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

TT   Kiểu hô hấp hay kiểu lên men Chất nhận electron Sản phẩm khử Ví dụ nhóm vi sinh vật
1 Hiếu khí O2 H2O Nấm, động vật nguyên sinh, vi tảo, vi khuẩn hiếu khí
2 Kị khí NO3- NO2-, N2O, N2 Vi khuẩn đường ruột, pseudomonas, baccillus
SO42- H2S Vi sinh vật khử lưu huỳnh
CO2 CH4 Vi sinh vật sinh metan
3 Lên men Chất hữu cơ ví dụ   Nấm men rượu vi khuẩn lactic
- axetal dehit - êtanol
- axit pỉuvic - axit lactic

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 129 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON