YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 12 trang 163 SGK Sinh học 10 NC

Giải bài 12 tr 163 sách GK Sinh lớp 10 NC

ADN được prôtêin bao lại thành phagơ hoàn chỉnh diễn ra ở giai đoạn nào?

a) Giai đoạn hấp phụ

b) Giai đoạn xâm nhập

c) Giai đoạn tổng hợp

d) Giai đoạn lắp ráp

e) Giai đoạn phóng thích 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12

ADN được prôtêin bao lại thành phagơ hoàn chỉnh diễn ra ở giai đoạn lắp ráp.

⇒ Đáp án: D

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 163 SGK Sinh học 10 NC HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON