ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 162 SGK Sinh học 10 NC

Giải bài 1 tr 162 sách GK Sinh lớp 10 NC

Vi sinh vật quang tự dưỡng cần nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu từ :

a) Ánh sáng và CO2

b) Ánh sáng và chất hữu cơ

c) Chất vô cơ và CO2

d) Chất hữu cơ 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Vi sinh vật quang tự dưỡng cần nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu từ ánh sáng và CO2

⇒ Đáp án: A

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 162 SGK Sinh học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1