YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 130 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 tr 130 sách GK Sinh lớp 10

Vi khuẩn có thể hình thành loại bào tử nào? Sự khác biệt giữa bào tử sinh sản và nội bào tử ở vi khuẩn? Bào tử vô tính và bào tử hữu tính ở nấm khác nhau như thế nào?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

 • Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử: ngoại bào tử, bào tử đốt và nội bào tử.
 • Sự khác biệt giữa bào tử sinh sản và nội bào tử ở vi khuẩn:
  • Bào tử sinh sản chỉ có các lớp màng, không có vỏ và không chứa hợp chất canxi đipicolinat.
  • Nội bào tử có lớp vỏ dày và có hợp chất canxi đipicolinat giúp tế bào bền nhiệt.
 • ​Bào tử vô tính và bào tử hữu tính ở nấm khác nhau:
  • Bào tử vô tính ở nấm là bào tử kín hoặc bào tử trần được hình thành từ sự phân chia nguyên nhiễm.
  • Bào tử hữu tính được hình thành qua sinh sản hữu tính.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 130 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON