ADMICRO
VIDEO

Bài tập 4 trang 9 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 4 trang 9 SBT Lịch Sử 9

Nội dung chính của cuộc cải tổ ở Liên Xô vào cuối những năm 80 của thế kỉ XX là gì? Theo em, công cuộc cải tổ có đem lại kết quả mong muốn không? Hãy nêu dẫn chứng cụ thể?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

* Nội dung chính của công cuộc cải tổ của Goóc-ba-chốp:

- Về chính trị: Thực hiện chế độ tổng thống, đa nguyên về chính trị, xoá bỏ chế độ một đảng.

- Về kinh tế: Thực hiện nền kinh tế thị trường nhưng trong thực tế chưa thực hiện được.

* Công cuộc cải tổ không đem lại kết quả như mong muốn:

* Biểu hiện:

- Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động.

- 11 nước cộng hoà tách khỏi Liên bang, Liên bang Xô Viết tan rã.

- Ngày 25-12-1991, Tổng thống Goóc-ba-chổp từ chức, chấm dứt chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sau 74 năm tồn tại.

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 9 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON