ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3 trang 9 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 3 trang 9 SBT Lịch Sử 9

Điền vào dấu... về quá trình khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu.

1. ... : Liên Xô và các nước Đông Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế và chính trị ngày càng gay gắt.

2. Tháng 3/1985: ...

3. Cuối năm 1989: ...

4. ...: Một số người lãnh đạo Đảng và Nhà Nước Liên Xô đã tiến hành đảo chính, nhằm lật đổ tổng thống Gooc-ba-chốp

5. Ngày 28-6-1991:...

6. ...: Tổ chức Liên Hợp Quốc Vác-sa-va tuyên bố giải thể

7. Ngày 21-12-1991:...

8. Ngày 25-12-1991: ...

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

1. Tháng 3-1985: Liên Xô và các nước Đông Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế và chính trị ngày càng gay gắt.

2. Tháng 3/1985: Goocbachop lên nắm quyền lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô

3. Cuối năm 1989: Sự sụp đổ của Chủ nghĩa Cộng sản ở Đông Âu

4. Ngày 19-8-1991: Một số người lãnh đạo Đảng và Nhà Nước Liên Xô đã tiến hành đảo chính, nhằm lật đổ tổng thống Gooc-ba-chốp

5. Ngày 28-6-1991: Khối SEV ngừng hoạt động.

6. Ngày 1-7-1991: Tổ chức Liên Hợp Quốc Vác-sa-va tuyên bố giải thể

7. Ngày 21-12-1991: Cộng đồng các Quốc gia Độc lập ra đời

8. Ngày 25-12-1991: Chính thức cáo chung của chế độ Cộng Sản.

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 9 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON