YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 45 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 4 trang 45 SBT Lịch Sử 9

Hãy điền vào dấu ... mốc thời gian phù hợp với các sự kiện lịch sử?

...Các nước XHCN đã trở thành một nước hùng mạnh về chính trị, quân sự và kinh tế.

...Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam

...Hai siêu cường Liên Xô và Mĩ đã cùng nhau tuyên bố chấm dứt “Chiến Tranh Lạnh”

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

- Năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX: Các nước XHCN đã trở thành một nước hùng mạnh về chính trị, quân sự và kinh tế.

- Từ năm 1945 đến 1954: Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam

- Tháng 12 - 1989: Hai siêu cường Liên Xô và Mĩ đã cùng nhau tuyên bố chấm dứt “Chiến Tranh Lạnh”

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 45 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON