YOMEDIA

Bài tập 1 trang 64 SGK Lịch sử 9

Giải bài 1 tr 64 sách GK Sử lớp 9

Việc thành lập Cộng sản đoàn làm nòng cốt cho Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có ý nghĩa gì?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Việc thành lập Cộng sản đoàn làm nòng cốt cho Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thể hiện đây là một tổ chức chính trị theo khuynh hướng vô sản và là bước quá độ, là hạt nhân chuẩn bị cho sự ra đời của một chính đảng cộng sản về sau.

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 64 SGK Lịch sử 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Ngoc Nga

  Câu 1: Nêu những công lao to lớn của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đối với cách mạng nước ta giai đoạn 1919-1945

  Câu 2: Lập bảng so sánh phong trào cách mạng 1930-1931 với phong trào cách mạng 1936-1939

  Nội dung so sánh:

  + Xác định kẻ thù

  + Nhiệm vụ cách mạng

  + Hình thức đấu tranh.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Anh Trần

  Câu 1

  Trình bày và nêu nhận xét về những hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1924.

  Câu 2

  Hoàn chỉnh bảng hệ thống kiến thức về chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương trong hai thời kì 1930-1931 và 1936-1939, theo mẫu sau:

  Phong trào cách mạng 1930-1931

  Phong trào cách mạng 1936-1939

  Nhiệm vụ

  Lực lượng

  Hình thức đấu tranh

  Hình thức tập hợp lực lượng

  Câu 3

  Làm rõ điều kiện chủ quan, khách quan của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam. Trong hoàn cảnh đó, ĐCS Đông Dương và Mặt trận Việt Minh có chủ trương, biện pháp gì để lãnh đạo toàn dân nổi dậy giành chính quyền?

  Câu 4

  Sau khi “Chiến tranh lạnh” chấm dứt, tình hình thế giới phát triển theo các xu thế nào? Tại sao nói: “Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc?

  Đề nóng hổi đây khá khó đó

  Khuyến khích các bn yêu thick lịch sử @Dương Nguyễn,@Trần Thọ Đạt, @Tử dii chu, ... nhé

  ```````````````~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Long lanh

  Câu 1 : Tóm tắt tiểu sử Nguyễn Ái Quốc.

  Câu 2: Con đường cứu nước của Bác Hồ có gì khác với người đi trước. Câu3: Tóm tắt quá trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Câu4: Em có suy nghĩ gì về Bác.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị An

  Trong giai đoạn 1919-1925 Nguyễn Ái Quốc đã tìm đến với chủ nghĩa Mác Lê nin và truyền bá tư tưởng này vào nước ta như thế nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>