ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1.3 trang 7 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 1.3 trang 7 SBT Lịch Sử 9

Kết quả công cuộc cải tổ về kinh tế ở Liên Xô là 

A. nền sản xuất trong nước bước đầu khôi phục 

B. bước đầu đáp ứng được những mặt hàng thiết yếu cho nhân dân 

C. nền kinh tế vẫn trượt dài trong khủng hoảng

D. nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN hình thành và bước đầu được củng cổ 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.3

Dù Goocbachop và Chính quyền Xô viết đã đưa ra rất nhiều chính sách nhằm khắc phục tình trạng khủng hoảng. Nhưng những chính sách ấy không những không phát huy được hiệu quả mà còn khiến nền kinh tế Xô Viết ngày càng trượt dài trong khủng hoảng.

Chọn C.

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.3 trang 7 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON