ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1.2 trang 7 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 1.2 trang 7 SBT Lịch Sử 9

Mục đích của công cuộc cải tổ ở Liên Xô là 

A. đưa nền kinh tế đất nước vượt qua khó khăn 

B. khắc phục những sai lầm,đưa đất nước thoát khoi khủng hoảng và xây dựng XHCN đúng với bản chất và ý nghĩa nhân văn của nó 

C. đưa nền kinh tế Liên Xô tiến nhanh, theo kịp các nước Công Nghiệp tiên tiến 

D. đưa đất nước tiến nhanh lên chủ nghĩa cộng sản 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.2

Tháng 3 - 1985, Goóc-ba-chốp lên nắm quyền lãnh đạo Đảng, đề ra đường lối cải tổ. Cải tổ được tuyên bố như một cuộc cách mạng nhằm khắc phục những sai lầm thiếu sót trước đây, đưa đất nước thoát khỏi khủng hỏang và xây dựng một chủ nghĩa xã hội theo đúng bản chất và ý nghĩa nhân văn đích thực của nó.

Chọn B.

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.2 trang 7 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON