ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 1.1 trang 60 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 1.1 trang 60 SBT Lịch Sử 9

Phong trào công nhân trong những năm 1926- 1927 thể hiện trình độ giác ngộ chính trị hơn hẳn so với giai đoạn trước vì

A. Công nhân đấu tranh đã có tổ chức, đã thành lập Công hội bí mật.

B. Công nhân đấu tranh không chỉ đòi quyền lợi kinh tế mà cả quyền lợi chính trị

C. Qua các cuộc đấu tranh của công nhân đã biểu thị tinh thần quốc té vô sản

D. Các cuộc đấu tranh của công nhân giai đoạn này đều mang tính chất chính trị, bước đầu liên kết được nhiều ngành, nhiều địa phương.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.1

 
 

Phong trào công nhân trong những năm 1926- 1927 thể hiện trình độ giác ngộ chính trị hơn hẳn so với giai đoạn trước vì các cuộc đấu tranh của công nhân giai đoạn này đều mang tính chất chính trị, bước đầu liên kết được nhiều ngành, nhiều địa phương.

 

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.1 trang 60 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1