ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 1.7 trang 60 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 1.7 trang 60 SBT Lịch Sử 9

Ba tổ chức cộng sản được thành lập ở Việt Nam trong năm 1929 là

A. Cộng Sản Đoàn, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn

B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên, , An Nam cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn

C. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng và , Đông Dương Cộng sản liên đoàn

D. Cộng Sản Đoàn, Việt Nam cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.7

 
 

Ba tổ chức cộng sản được thành lập ở Việt Nam trong năm 1929 là Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng và , Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

Đáp án C

 

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.7 trang 60 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1