YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập Thảo luận trang 68 SGK Lịch sử 9 Bài 17

Bài tập Thảo luận trang 68 SGK Lịch sử 9 Bài 17

Tại sao một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc Kì lại chủ động thành lập chi bộ cộng sản đầu tiền ở Việt Nam? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Cuối năm 1928 - đầu năm 1929, phong trào dân tộc và dân chủ ở nước ta phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là phong trào công nhân theo con đường cách mạng vô sản.
  • Tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên không còn phù hợp trước bối cảnh trên.
  • ⇒ Đặt ra yêu cầu cần phải thành lập một đảng cộng sản để lãnh đạo phong trào cách mạng.
  • Tháng 3-1929, những hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc kì đã chủ động thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên tại số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội).

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận trang 68 SGK Lịch sử 9 Bài 17 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON