ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3 trang 119 SGK Lịch sử 7

Giải bài 3 tr 119 sách GK Sử lớp 7

Ý nghĩa lịch sử của phong trào khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ý nghĩa lịch sử của phong trào khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài. Nêu được ý nghĩa của phong trào đối với việc góp phần làm lung lay cơ đồ họ Trịnh, tạo tiền đề để cuộc khởi nghĩa Tây Sơn phát triển ra Đàng Ngoài, lật đổ chính quyền thối nát của vua Lê, chúa Trịnh.

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 119 SGK Lịch sử 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON