Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 24 Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Lý thuyết

Trắc nghiệm

FAQ

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Vào giữa thế kỉ XVIII chính quyền Đàng Ngoài như thế nào? 

  • A. Suy sụp
  • B. Vua Lê giành quyền lực từ tay chúa Trịnh
  • C. Các phe phái tranh giành quyền lực
  • D. Vẫn ổn định
 • Câu 2:

  Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình Đàng Ngoài giữa thế kỉ XVIII?

  • A. Dưới thời Lê thế kỉ XVIII phủ chúa quanh năm hội hè yến tiệc
  • B. Thời Lê thế kỉ XVIII ruộng đất của  nông dân bị lấn chiếm
  • C. Thời Lê thế kỉ XVIII lập lại chính quyền điều hành mọi công việc
  • D. Thời Lê thế kỉ XVIII  quan lại binh lính hoành hành đục khoét của nhân dân
 • Câu 3:

  Nạn đói khủng khiếp ở Đàng Ngoài xảy ra vào thời gian nào? 

  • A. 1741-1742
  • B. 1740-1741
  • C. 1740-1745
  • D. 1740-1742
 • Câu 4:

  Năm 1737 diễn ra cuộc khởi nghĩa lớn của nông dân ở Đàng Ngoài?

  • A. Khởi nghĩa Lê Duy Mật
  • B. Khởi nghĩa Hoàng Công Chất
  • C. Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương
  • D. Khởi nghĩa Nguyễn Dương Hưng
 • Câu 5:

  Khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu diễn ra ở đâu

  • A. Bắc Giang
  • B. Bắc Ninh
  • C. Hải Phòng
  • D. Thanh Hóa

Được đề xuất cho bạn