YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 142 SGK Lịch sử 7

Giải bài 1 tr 142 sách GK Sử lớp 7

Những điều kiện gì mới để phát triển kinh tế thuận lợi?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Để trả lời câu hỏi ở nửa đầu thế kỉ XIX, nước ta có những điều kiện gì mới để phát triển kinh tế thuận lợi, cần biết ở thời kì này đất nước đã thống nhất có điều kiện rất thuận lợi để phát triển kinh tế (khai thác và huy động được nhân tài vật lực, các nguồn tài nguyên của cả nước...). Được kế thừa các thành tựu về kinh tế công thương nghiệp của các thế kỉ XVI, XVII, XVIII, nên có thuận lợi để tiếp tục phát triển.

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 142 SGK Lịch sử 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1