ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 27 Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (3 câu):

  • A. 1810
  • B. 1815
  • C. 1817
  • D. 1820
  • A. 25 tỉnh 3 phủ
  • B. 30 tỉnh, 1 phủ
  • C. 25 tỉnh, 1 phủ
  • D. 30 tỉnh, 3 phủ
   
   
  • A. Phú Xuân
  • B. Đà Nẵng
  • C. Qui Nhơn 
  • D. Huế
 

 

YOMEDIA
1=>1