ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 8 SGK Lịch sử 11

Giải bài 1 tr 8 sách GK Sử lớp 11

Tại sao nói cuộc Duy Tân Minh Trị có ý nghĩa như cuộc cách mạng tư sản?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 
  • Về kinh tế xóa bỏ chế độ độc quyền về ruộng đất của giai cấp phong kiến, thống nhất tiền tệ, phát triển kinh tế TBCN ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông.
  • Về chính trị: Chính phủ được tổ chức theo kiểu châu Âu. Tòa án cũng được thành lập theo kiểu tư sản.

⇒ Như vậy, cuộc cải cách này đưa Nhật Bản phát triển theo mô hình các nước tư bản. Tuy nhiên nó không do giai cấp tư sản lãnh đạo, không triết để xóa bỏ bỏ sự thống trị của giai cấp địa chủ phong kiến nên có thể xem là cuộc cách mạng tư sản không triệt để.

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 8 SGK Lịch sử 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1