Chương I: Các Nước Châu Á, Châu Phi Và Khu Vực Mĩ Latinh (Thế Kỉ XIX - Đầu Thế Kỉ XX)

 • Bài 1: Nhật Bản

  Bài 1: Nhật Bản
  Với bài học này, các em sẽ được tìm hiểu nước Nhật giữa thế hỉ XIX đến đầu thế kỉ XX từ một nước với chế độ Mạc Phủ suy yếu khủng hoảng, kinh tế lạc hậu chậm phát triển đã trở thành một nước Tư Bản Chủ Nghĩa với nền kinh tế phát triển và bắt đầu thực hiện chính sách bành trướng xâm lược thuộc địa. Nhật Bản được mệnh danh là "Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt, hiếu chiến". Vậy quá trình vượt qua khó khăn và khủng hoảng để vươn lên thành một nước Đế quốc phát triển như thế nào. Mời tất cả các em cùng tìm hiểu: Bài 1: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. 

  12 trắc nghiệm 3 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 2: Ấn Độ

  Bài 2: Ấn Độ
  Năm 1498 nhà hàng hải Vasco da Game đã vượt mũi Hảo Vọng tìm được con đường biển tới tiểu lục Ấn Độ. Từ đó các nước phương Tây đã xâm nhập vào Ấn Độ. Các nước phương Tây đã xâm lược Ấn Độ như thế nào? Thực dân Anh đã độc chiếm và thực hiện chính sách thống trị trên đất Ấn Độ ra sao? Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân giải phóng dân tộc ở Ấn Độ diễn ra như thế nào? Mời tất cả các em học sinh chúng ta cùng tìm hiểu bài 2: Ấn Độ để trả lời.

  10 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 3: Trung Quốc

  Bài 3: Trung Quốc
  Vào những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, châu Á có những biến đổi lớn, riêng Nhật Bản đã chuyển sang chủ nghĩa tư bản sau cải cách Minh Trị. Còn lại hầu hết các nước châu Á khác đều bị biến thành thuộc địa hoặc phụ thuộc. Trung Quốc - một đất nước rộng lớn, có nền văn hóa lâu đời cũng không thoát khỏi thân phận một thuộc địa. Để hiểu được Trung Quốc đã bị các nước đế quốc xâm lược như thế nào và cuộc đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong kiến, chống đế quốc ra sao, chúng ta cùng tìm hiểu bài: Trung Quốc

  10 trắc nghiệm 3 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)

  Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)
  Qua bài học này các em sẽ nắm được tình hình các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX như thế nào? Bên cạnh đó, các em sẽ lí giải được nguyên nhân tại sao cuối thế kỉ XIX trong khi các nước Đông Nam Á bị các nước thực dân phương Tây xâm lược và đặt ách đô thì thì Thái Lan là một nước duy nhất trong khu vực không những bị xâm lược mà họ còn cải cách và đưa đất nước phát triển. Để lí giải các nguyên nhân đó xin mời tất cả các em học sinh chúng ta cùng tìm hiểu: Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)

  10 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 5: Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)

  Bài 5: Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)
  Trung Quốc, Ấn Độ, khu vực Đông Nam Á lần lượt trở thành thuộc địa và nữa thuộc địa của thực dân phương Tây. Còn Châu Phi và khu vực Mĩ la tinh thì như thế nào? Để biết được tình hình châu Phi và khu vực Mĩ Latinh cuối TK XIX – đầu TK XX như thế nào mời các em học sinh tìm hiểu bài: Bài 5: Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Ôn tập chương I

  Ôn tập chương I
  Học 247 xin giới thiệu đến các em học sinh bài Ôn tập chương I - Các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ La-tinh (Thế kỉ XIX - Đầu thế kỉ XX) - Lịch sử 11. Bài học này ngoài phần kiến thức cơ bản được tổng hợp còn có các câu hỏi tự luận kèm đáp án để các em có thể tham khảo không chỉ vậy có 10 câu hỏi trắc nghiệm để các em có thể ôn tập củng cố kiến thức giúp các em nắm vững hơn kiến thức đã học. 

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết