YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập Thảo luận trang 102 SGK Lịch sử 10 Bài 20

Bài tập Thảo luận trang 102 SGK Lịch sử 10 Bài 20

Nhận xét vị trí của Phật giáo ở các thế kỉ X - XIV.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Phật giáo có vị trí đặc biệt quan trọng và rất phổ biến trong các thế kỉ X đến XIV:
    • Các nhà sư được triều đình tôn trọng, có lúc đã tham gia bàn việc nước.
    • Vua quan nhiều người theo đạo Phật, góp tiền xây dựng chùa, đúc chuông, tô tượng, viết giáo lí nhà Phật.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận trang 102 SGK Lịch sử 10 Bài 20 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON