YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 96 SBT Lịch sử 10 Bài 20

Bài tập 4 trang 96 SBT Lịch sử 10 Bài 20

Hoàn thành bảng hệ thống các thành tựu tiêu biểu về khoa học – kĩ thuật ở nước ta trong các thế kỉ X – XV. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Sử học

  • Tác phẩm: Bộ Đại Việt sử ký của Lê văn Hưu

Địa lí

  • Tác phẩm: Dư địa chí của Nguyễn Trãi
  • Tác phẩm: Hồng Đức bản đồ - Thời Lê Thánh Tông

Toán học

  • Tác phẩm: Đại thành  toán pháp của Lương Thế Vinh
  • Tác phẩm: Lập thành toán pháp của Vũ Hữu

Quân sự

  • Tác phẩm Binh thư yếu lược của Trần Quốc Tuấn
  • Tác phẩm Súng thần cơ của Hồ Nguyên Trừng

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 96 SBT Lịch sử 10 Bài 20 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON