YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập Thảo luận 2 trang 105 SGK Lịch sử 10 Bài 20

Bài tập Thảo luận 2 trang 105 SGK Lịch sử 10 Bài 20

Hãy nhận xét về đời sống văn hóa của nhân dân thời Lý, Trần, Lê.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Đời sống văn hóa của nhân dân Đại Việt dưới thời Lý, Trần, Lê phát triển phong phú và đa dạng.
  • Ngoài những nét vă hóa mang đậm đà bản sắc dân tộc và dân gian, văn hóa dân tộc thời kì này còn chịu ảnh hưởng của một số yếu tố từ bên ngoài vào. 

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 2 trang 105 SGK Lịch sử 10 Bài 20 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON