ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 97 SBT Lịch sử 10 Bài 20

Bài tập 6 trang 97 SBT Lịch sử 10 Bài 20

Sự phát triển của nghệ thuật biểu diễn trong thời kì này nói lên điều gì?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Nghệ thuật biểu diễn ca múa nhạc thời Lý - Trần phát triển phong phú, chịu ảnh hưởng của cả nghệ thuật Nam Á và Đông Á, được biểu diễn rộng rãi trong dân gian cũng như được ưa chuộng trong sinh hoạt cung đình. Qua các hình thức đó, thể hiện tâm tư, tình cảm, cuộc sống của nhân dân.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 97 SBT Lịch sử 10 Bài 20 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1