YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 95 SBT Lịch sử 10 Bài 20

Bài tập 2 trang 95 SBT Lịch sử 10 Bài 20

Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước các thông tin đúng về sự phát triển của giáo dục thời Lý, Trần, Lê sơ.

□ Năm 1070, nhà Lý tổ chức khoa thi quốc gia đầu tiên tại kinh thành Thăng Long.

□ Văn Miếu được xây dựng dưới thời vua Lý Thánh Tông

□ Thời Trần, giáo dục Nho học được đề cao do phương thức tuyển dụng quan lại chủ yếu thông qua con đường thi cử.

□ Ban đầu, Quốc Tử Giám là nơi dạy học cho con vua và con em hàng ngũ quý tộc, quan lại.     ,

□ Giáo dục Nho học phát triển góp phẩn thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế, khoa học – kĩ thuật của đất nước.

□ Sự phát triển của giáo dục Nho học góp phần củng cố vị trí của Nho giáo thời Lê sơ.

□ Thời Lê sơ, quy chế thi cử được ban hành chặt chẽ, cứ 3 năm tổ chức một kỉ thi Hội.

□ Năm 1484, nhà Lê cho dựng bia Tiến sĩế

□ Thời Lê, số người đi học ngày càng đông, dân trí do đó được nâng cao.

□ Dưới thời vua Lê Thánh Tông, đã tổ chức được 12 khoa thi Hội.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đ Văn Miếu được xây dựng dưới thời vua Lý Thánh Tông

Đ Thời Trần, giáo dục Nho học được đề cao do phương thức tuyển dụng quan lại chủ yếu thông qua con đường thi cử.

Đ Ban đầu, Quốc Tử Giám là nơi dạy học cho con vua và con em hàng ngũ quý tộc, quan lại.

S Giáo dục Nho học phát triển góp phẩn thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế, khoa học – kĩ thuật của đất nước.

Đ Sự phát triển của giáo dục Nho học góp phần củng cố vị trí của Nho giáo thời Lê sơ.

Đ Thời Lê sơ, quy chế thi cử được ban hành chặt chẽ, cứ 3 năm tổ chức một kì thi Hội.

Đ Năm 1484, nhà Lê cho dựng bia Tiến sĩ

Đ Thời Lê, số người đi học ngày càng đông, dân trí do đó được nâng cao.

Đ Dưới thời vua Lê Thánh Tông, đã tổ chức được 12 khoa thi Hội.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 95 SBT Lịch sử 10 Bài 20 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON