YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 97 SBT Lịch sử 10 Bài 20

Bài tập 5 trang 97 SBT Lịch sử 10 Bài 20

Trình bày tóm lược về sự phát triển của giáo dục thời Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ và nêu nhận xét:

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Sự phát triển:        
  • 1070 Vua Lý Thánh Tông cho lập Văn Miếu.
  • 1075 tổ chức khoa thi đầu tiên ở kinh thành
  • Giáo dục được hoàn thiện và phát triển, là nguồn đào tạo quan chức và người tài.
  • Thời Lê sơ, cứ ba năm có một kỳ thi hội, chọn tiến sĩ.
  • Năm 1484 dựng bia ghi tên tiến sĩ.
  • Từ đó giáo dục được tôn vinh, quan tâm phát triển.
  • Nội dung giáo dục kinh sử
 • Nhận xét: Tác dụng của giáo dục đào tạo người làm quan, người tài cho đất nước, nâng cao dân trí, giáo dục nho học không tạo điều kiện cho phát triển kinh tế.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 97 SBT Lịch sử 10 Bài 20 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON