YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 96 SBT Lịch sử 10 Bài 20

Bài tập 3 trang 96 SBT Lịch sử 10 Bài 20

Sự phát triển của Phật giáo thời Lý – Trần được biểu hiện như thế nào? Vì sao Phật giáo rất phát triển dưới thời Lý – Trần nhưng đến thời Lê lại không phát triển được:

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Biểu hiện: 
  • Thế kỷ X-XIV Phật giáo được phổ biến rộng rãi, chùa chiền được xây dựng ở khắp nơi, sư sãi đông.
  • Trong nhân dân ảnh huởng của Nho giáo còn ít, đạo Phật giữ vị trí quan trọng và phổ biến. Các nhà sư được triều đình tôn trọng, có lúc được tham gia bàn việc nước. Vua quan nhiều người theo đạo Phật, góp tiền xây dựng chùa, đúc chuông, tô tượng, viết giáo lí nhà Phật. Một vị quan nhà Trần nhận xét: “Thiên hạ năm phần thì sư tăng chiếm một” hoặc “chỗ nào có người ở đều có chùa Phật”
 • Giải thích:
  • Phật giáo rất phát triển dưới thời Lý, Trần đến thời Lê sơ lại không phát triển vì:
   • Đạo Phật được truyền bá vào nước ta từ rất sớm, những tư tưởng của Phật giáo phù hợp với truyền thống của người Việt nên được tiếp thu và phổ biến rộng rãi, dần dần có ảnh hưởng kín trong xã hội. Các nhà sư có vị thế cao và có nhiều đóng góp cho đất nước.
   • Thời Lý, Trần các nhà sư dược triều đình tôn trọng, được tham gia vào bàn bạc các công việc của đất nước. Vua quan và nhiều người theo đạo Phật, chùa chiền được xây dựng ở khắp nơi.
  • Đến thời Lê sơ:
   • Cùng với việc hoàn thiện bộ máy nhà nước phong kiến theo hướng quân chủ chuyên chế thì những tư tưởng của Nho giáo đã trở thành công cụ để duy trì và bảo vệ trật tự của xã hội phong kiến. Vì vậy, Nho giáo được nâng lên chiếm vị trí độc tôn trong xã hội.
   • Nhà nước phong kiên đã ban hành nhiều điều lệ nhằm hạn chế sự phát triển của Phật giáo, đưa Phật giáo xuống hàng thứ yếu.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 96 SBT Lịch sử 10 Bài 20 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON