ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập Thảo luận 1 trang 10 SGK Lịch sử 10 Bài 2

Bài tập Thảo luận 1 trang 10 SGK Lịch sử 10 Bài 2

Tổ chức xã hội của Người tinh khôn là gì?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Tổ chức xã hội của Người tinh khôn là thị tộc và bộ lạc.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 1 trang 10 SGK Lịch sử 10 Bài 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1