YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập Thảo luận trang 11 SGK Lịch sử 10 Bài 2

Bài tập Thảo luận trang 11 SGK Lịch sử 10 Bài 2

Do đâu mà có sự xuất hiện tư hữu?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Trong xã hội nguyên thủy, sự công bằng và bình đẳng là “nguyên tắc vàng” vì lúc này chưa có sản phẩm dư thừa.
  • Đến thời đại kim khí, của cải làm ra không chỉ đủ nuôi sống con người mà còn có lượng sản phẩm dư thừa thường xuyên.
  • Những người có chức phận đã chiếm đoạt của dư thừa biến thành của riêng mình.

⇒ Tư hữu bắt đầu xuất hiện, quan hệ cộng đồng bị phá vỡ.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận trang 11 SGK Lịch sử 10 Bài 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON