YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 11 SBT Lịch sử 10 Bài 2

Bài tập 3 trang 11 SBT Lịch sử 10 Bài 2

Hãy lập bảng hệ thống kiến thức theo mẫu dưới đây:

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

4 triệu năm trước

 • Sự tiến hoá của con người: Đá cũ sơ kỳ. 
 • Sự phát triển của công cụ: Đá ghè một mặt
 • Phương thức kinh tế: Hái lượm, săn bắt
 • Tổ chức xã hội: Bầy vượn cổ

1 triệu năm trước

 • Sự tiến hoá của con người: Đá cũ hậu kỳ.   
 • Sự phát triển của công cụ: sử dụng rìu đá.
 • Phương thức kinh tế: Lượm, hái, săn đuổi, bắt thú
 • Tổ chức xã hội: Bầy người nguyên thuỷ.

4 vạn năm trước

 • Sự tiến hoá của con người: Người tinh khôn
 • Sự phát triển của công cụ: Đá ghè hai rìa
 • Phương thức kinh tế: Hái lượm, săn bắn
 • Tổ chức xã hội: Thị tộc – bộ lạc – xã hội nguyên thuỷ.

1 vạn năm trước

 • Sự tiến hoá của con người: Cách mạng đá mới
 • Sự phát triển của công cụ: Đá mới, ghè, mài sắc
 • Phương thức kinh tế: Trồng trọt, chăn nuôi
 • Tổ chức xã hội: Thị tộc – bộ lạc – xã hội nguyên thuỷ

5500 năm trước

 • Sự tiến hoá của con người: Đồng đỏ.
 • Sự phát triển của công cụ: Đồng
 • Phương thức kinh tế: Trồng lúa ven sông
 • Tổ chức xã hội: Gia đình phụ hệ

4000 năm trước

 • Sự tiến hoá của con người: Đồng thau
 • Sự phát triển của công cụ: Đồng
 • Phương thức kinh tế: Trồng trọt, chăn nuôi
 • Tổ chức xã hội: Gia đình phụ hệ

3000 năm trước

 • Sự tiến hoá của con người: Thời đại đồ sắt
 • Sự phát triển của công cụ: Sắt
 • Phương thức kinh tế: Trồng trọt, chăn nuôi
 • Tổ chức xã hội: Gia đình phụ hệ

 

 

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 11 SBT Lịch sử 10 Bài 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON