YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 10 SBT Lịch sử 10 Bài 2

Bài tập 1 trang 10 SBT Lịch sử 10 Bài 2

Do đâu mà có tư hữu? Tư hữu xuất hiện đã dẫn tới sự thay đổi trong xã hội nguyên thuỷ như thế nào?

- Nguyên nhân xuất hiện tư hữu: ...

- Tác động: ...

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Nguyên nhân xuất hiện tư hữu: Do sự phát triển của sức sản xuất làm xuất hiện của cải dư thừa thường xuyên. Khi xã hội có sản phẩm thừa, một số người lợi dụng chức phận đã chiếm một phẩm của xã hội làm sản phẩm riêng cho mình. ⇒ Tư hữu xuất hiện. 
  • Tác động:
    • Tư hữu bắt đầu xuất hiện, quan hệ cộng đồng bắt đầu bị phá vỡ, gia đình thay đổi theo, gia đình phụ hệ xuất hiện.
    • Khả năng lao động của các gia đình khác nhau, thúc đẩy sự phân biệt giàu, nghèo. Xã hội nguyên thủy tan vỡ. Con người đứng trước ngưỡng cửa của thời đại xã hội có giai cấp đầu tiên - Xã hội cổ đại.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 10 SBT Lịch sử 10 Bài 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON